жлъчен

прил. - злобен, злостен, язвителен, хаплив, ехиден, зъл, саркастичен, подигравателен, злодумен, ненавистен, ненавистнически
прил. - покваряващ, порочен
прил. - меланхоличен, мрачен, нервен, ядовит
прил. - остър
прил. - ожесточен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ехиден — прил. лукав, коварен, подъл, престорен, злобен, язвителен, зъл, хитър, змийски, завистлив, жлъчен, перфиден, вероломен …   Български синонимен речник

  • злословец — същ. клеветник, клюкар, интригант, сквернодумец, злоуст, хулител, обвинител, доносчик, осквернител същ. злобен, язвителен, жлъчен …   Български синонимен речник

  • злостен — прил. зъл, злобен, язвителен, ненавистен, предизвикателен, насъскващ, жлъчен, зложелателен, злоумишлен, злонамерен, подъл, ехиден, лош, злопаметен, неприязнен, враждебен прил. покваряващ, порочен прил. безмилостен, непримирим, ожесточен прил. зле …   Български синонимен речник

  • злъчен — прил. жлъчен, злобен, злостен, язвителен, хаплив, ехиден, зъл, саркастичен, подигравателен, злодумен, ненавистен, ненавистнически прил. заядлив, избухлив, раздразнителен прил. зле настроен, лош …   Български синонимен речник

  • зъбат — прил. заядлив, жлъчен, свадлив, злодумен, хаплив, язвителен прил. зъбест, назъбен, зъбчат …   Български синонимен речник

  • лют — прил. лютив, парлив, остър, силен прил. суров, жесток, свиреп, яростен, зъл, сърдит, безжалостен, бесен, буен, избухлив, сприхав, разлютен, разярен, разпален, освирепял прил. хаплив, жлъчен, язвителен прил. пикантен, силно подправен прил.… …   Български синонимен речник

  • меланхоличен — прил. печален, тъжен, затъжен, загрижен, мрачен, песимист, изпаднал в униние прил. жлъчен, нервен, ядовит прил. навъсен, унил, безрадостен, потискащ прил. пуст, нерадостен, потиснат, скучен, отегчителен прил. сериозен …   Български синонимен речник

  • мрачен — прил. тъмен, мътен, затъмнен, потъмнен, непрозрачен, непрогледен, забулен прил. неприветлив, навъсен, печален, скръбен, натъжен, замислен, загрижен, нерадостен, грижовен, песимист прил. злокобен, зловещ, гибелен прил. неясен, неразбираем прил.… …   Български синонимен речник

  • нервен — прил. нервозен, раздразнителен, невъздържан, избухлив, сприхав, неспокоен, нетърпелив, припрян, раздразним, възбудим, възбудителен, разтревожен, истеричен, луд прил. ядосан, гневен, възбуден прил. трескав, оживен прил. екзалтиран, въодушевен,… …   Български синонимен речник

  • ожесточен — прил. озлобен, озверен, жесток, яростен, зъл, настървен, разлютен, раздразнен, враждебен, ненавистен прил. непримирим, упорит, непреклонен прил. злобен, злостен, безмилостен прил. проклет, гневен прил. остър, силен, интензивен прил …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.